top
 

Tato webová stránka slouží společenství vlastníků
bytových jednotech Vazovova 3228 jako informační portál
pro své členy

Pokud jste na této stránce poprvé
a nevíte si rady jak dál pročtěte si
tento návod který vám zajisté
pomůže: přehled funkcí
žádné důležité oznámení

Jak mohu platit příspěvek vlastníka („nájemné“)?

Příspěvek vlastníka je možné platit několika způsoby, vždy je nutné uvést variabilní symbol.

Číslo účtu SVJ: 221804360/0300

 

Způsoby platby:

1/ Trvalým nebo jednorázovým příkazem k úhradě z bankovního účtu na účet SVJ.

2/ Složenkou na účet SVJ

3/ V hotovosti na kterékoliv pobočce ČSOB

4/ Inkasem z bankovního účtu. Při tomto způsobu platby je nutné na svém účtu povolit inkaso ve prospěch účtu SVJ a nahlásit tento způsob platby a číslo svého účtu správní firmě SBD Pokrok, a to písemně dopisem na adresu SBD Pokrok Kollárova 18, Praha 8 180 00, faxem 225339404 nebo e-mailem BendovaM@pokrok.cz

 

Co je nutné udělat při prodeji, koupi bytu nebo změně vlastníka bytu?

Při jakékoliv změně vlastníka bytu je nutné tuto změnu nahlásit výboru SVJ a správní firmě SBD Pokrok – oddělení členské evidence. Vznik členství v SVJ vzniká dnem zápisu vlastníka do katastru nemovitostí.

 

Co je nutné udělat při pronájmu bytu?

V případě pronájmu bytu je nutné nahlásit pronájem výboru SVJ s uvedením kontaktu na majitele bytu. Nahlašování pronájmů je povinností vlastníka bytu podle čl.XII, odst.2,   pís. l. stanov Společenství vlastníků jednotek pro dům Vazovova 3228/3, Praha 4.

 

Na koho se  mám obrátit v případě zjištění závady na společných částech bytu nebo na společných prostorách domu?

V případě zjištění závady na společných částech bytu nebo společných prostorách domu se obracejte na člena výboru SVJ pana Matese, údržbáře domu pana Hrdličku případně na ostatní členy výboru SVJ.

 

Co je nutné udělat před rekonstrukcí bytu?

Před rekonstrukce bytu je nutné nahlásit výboru SVJ písemně kdy bude rekonstrukce probíhat. Nahlašování rekonstrukcí v bytě je povinností vlastníka bytu podle odst.XII, čl.2, pís. k. stanov Společenství vlastníků jednotek pro dům Vazovova 3228/3, Praha 4. V případě, že rozsah rekonstrukce vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení předložit výboru toto povolení spolu s projektovou dokumentací. S ohledem na ostatní obyvatele domu je nutné provádět práce ve všední den v pracovní době a ne o víkendech. Při rekonstrukci si vlastník zajistí odvoz objemného odpadu na vlastní náklady, případně zajití úklid společných prostor domu a výtahu v případě, že došlo vlivem rekonstrukce nebo dopravě materiálu k jejich znečištění. Při rekonstrukci je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se nepoškodily stoupačky vody, kanalizace, plynu, rozvodů vzduchteniky a topení. V případě poškození platí opravu vlastník, který závadu způsobil. Je nutné dodržovat normy elektroinstalace a plynoinstalace. Dvířka šachty stoupaček vody, plynu a kanaliza na wc je nutné zachovat v původní velikosti, aby k nim byl vždy přístup. Při rekonstrukci topení je nutné zachovat původní výkon radiátorů, případně se poradit s energetikem SBD Pokrok panem Amchou.

Jaké společné prostory domu mohu využívat?

Vlastníci mohou zdarma využívat kolárnu, sušárnu a kočárkárnu. V případě zájmu se obraťte na členy výboru SVJ. Pro děti a studenty je v suterénu k dispozici učebna na poplatek 15,- Kč/hod. Vlastník může požádat o bezplatné zapůjčení suterénní místnosti na dobu dvou měsíců na uskladnění věcí po dobu rekonstrukce bytu, pokud by se rekonstrukce protáhla a pořeboval by dobu zapůjčení prodloužit, je povynen zaplatit 1200,- Kč za každý měsíc. Vlastník si může pronajmou společný prostor k uskladnění osobních věcí na dobu neurčitou za nájemné 1200,- Kč měsíčně. Dloudobý pronájem musí schválit shromáždění SVJ.

Jak je náš dům pojištěn?

SVJ má jménem správní firmy SBD Pokrok uzavřenu pojistnou smlouvu na celou nemovitost, byty i společné prostory domu. Byty jako nemovitost jsou pojištěny v původním standardním stavu, pokud vlastník  provedl v bytě nadstandardní rekonstrukci, měl by si toto nadstandardní vybavení připojistit. Movitý majetek v jednotlivých bytech není pojistkou kryt.

 

Co je nutné dodržovat, abych svým chováním neobtěžoval ostatní obyvatele domu?

Vlastníci i nájemci bytu a jejich spolubydlící musí užívat byt tak, aby svým chováním neobtěžovali ostatní obyvatele domu. Zejména je nutné dodržovat noční klid v domě od 22

do 6 hodin a neobtěžovat ostatní obyvatele domu nadměrný hlukem nebo zápachem. Chovat se tak, aby nedošlo k poškození domu a jeho zařízení. Při znečištění nebo vytopení společných prostor domu nebo bytů ostatních vlastníků je nutné neprodleně odstranit příčinu a zajistit opravu .

Nepouštět do domu neznámé osoby.

 

Na koho se mohu obrátit v případě, že se nemohu domluvit s Vietnamsky mluvícími sousedy v našeho domu?

V případě jazykové bariéry je možné se obracet na pana Ing. Phuong byt č.18, který je ochoten v případě potřeby  tlumočit, totéž platí v opačném případě pro Vietnamce.

 

 

vazovova.cz, Copyright © 2008, realizovalo studio Wildcreation v roce 2008. Všechna práva vyhrazena.
Kontaktní informace - eMail: info(zavinac)vazovova.cz